PMT VOOR SCHOLEN

Van het Slot biedt een nieuwe manier van bewegend bezig gaan met sociaal-emotionele vraagstukken in de klas door middel van psychomotorische therapie. Als psychomotorisch therapeuten begrijpen we de behoefte aan innovatieve oplossingen die de geestelijke gezondheid en het welzijn van leerlingen ondersteunen. Onze klasseninterventies kunnen zowel op (speciaal) basisonderwijs als op (speciaal) voortgezet onderwijs worden toegepast. 


Klasseninterventies

Een positieve groepsdynamiek in de klas is essentieel voor het welzijn en het leerproces van leerlingen. Wanneer er uitdagingen zijn in de groepsontwikkeling, zoals gebrek aan samenwerking, communicatieproblemen of conflicten, kan dit een negatieve invloed hebben op de sfeer in de klas en de prestaties van de leerlingen. Als psychomotorisch therapeuten begrijpen we het belang van een gezonde groepsdynamiek en bieden we ondersteuning aan scholen die deze uitdagingen willen aanpakken.


Door middel van psychomotorische therapie integreren we beweging, expressie en reflectie om leerlingen te helpen bij het ontwikkelen van essentiële sociale en emotionele vaardigheden. Onze sessies zijn interactief, stimulerend en afgestemd op de unieke behoeften van elke klasgroep.
Door samen te werken met leraren en schoolleiders, streven we ernaar om een veilige en ondersteunende omgeving te creëren waarin leerlingen kunnen gedijen. Onze aanpak omvat het verkennen van thema's zoals teamwork, emotionele expressie, empathie, conflictoplossing en effectieve communicatie. Door middel van diverse activiteiten en reflectieve praktijken, begeleiden we leerlingen naar een beter begrip van zichzelf en anderen, wat essentieel is voor een gezonde groepsdynamiek.

Voorbeeld thematische klasseninterventies

Afstemmen en Samenwerking: In klassen waar leerlingen moeite hebben om effectief samen te werken, kunnen thematische interventies gericht op teamwork en samenwerking enorme voordelen bieden. Door middel van teambuildingactiviteiten, zoals groepsspelletjes, samenwerkingsopdrachten en probleemoplossende taken, leren leerlingen essentiële vaardigheden zoals luisteren, empathie tonen en het waarderen van verschillende perspectieven.


Emotionele Expressie en Empathie
: Soms kunnen spanningen ontstaan in een klasomgeving als gevolg van onopgeloste emoties en misverstanden. Psychomotorische therapeuten kunnen groepsinterventies leiden die leerlingen helpen om hun emoties op een gezonde manier te uiten en empathie te tonen naar hun klasgenoten. Door middel van bewegingsactiviteiten en groepsreflectie, kunnen leerlingen een dieper begrip ontwikkelen van zichzelf en anderen. Daarnaast staan wij in voor het bevorderen van talentontwikkeling van het individu in een groepsdynamische setting. 


Conflictoplossing en Communicatie
: Conflicten zijn onvermijdelijk in elke groepsomgeving, maar het vermogen om conflicten op te lossen op een respectvolle en constructieve manier is van onschatbare waarde. Psychomotorisch therapeuten kunnen klasseninterventies faciliteren die leerlingen leren hoe ze effectief kunnen communiceren, luisteren naar elkaars standpunten en constructieve oplossingen kunnen vinden voor conflicten. Rollenspellen, groepsdiscussies en samenwerkingsopdrachten kunnen nuttige tools zijn om deze vaardigheden te ontwikkelen.


Ben je geïnteresseerd in het verkennen van hoe psychomotorische therapie kan bijdragen aan het welzijn van leerlingen op jouw school? Neem dan vandaag nog contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek. Samen kunnen we kijken hoe we kunnen samenwerken om een positieve impact te hebben op de levens van de leerlingen.

Informatie aanvragen